Regulamin e-kartek dla firm

Regulamin

1. Definicje pojęć:

Klient - firma, przedsiębiorstwo, lub instytucja składająca zamówienie na świąteczną e-kartkę;
Agencja - BEUNIC Piotr Frączek, 37-100 Łańcut, ul. Romana Turka 4, NIP: 815-160-98-03, firma będąca właścicielem serwisu kartkiflash.pl i udzielająca licencji na korzystanie z e-kartek;
e-kartka - animowana kartka świąteczna;
licencja niewyłączna - licencja udzielona na korzystanie z e-kartki wielu Klientom.

2. Proces realizacji zamówienia

2.1. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia dostępny on-line. Aby uruchomić formularz zamówinia, należy kliknąć przycisk "ZAMAWIAM" na stronie ze szczegółami wybranej oferty.  W formularzu tym należy podać szczegółowe dane firmy, które posłużą do wystawienia faktury proforma, a w późniejszym etapie do wystawienia faktury.
W zamówieniu należy podać również zaznaczyć projekt wybranej e-kartki.

2.2. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłana faktura proforma z terminem płatności 3 dni. Jeśli w terminie 4 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia i wystawienia faktury proforma, nie wpłynie należność na bankowe konto Agencji - zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Ważne: w tytule przelewu należy podać numer faktury proforma (który posłuży do identyfikacji klienta w systemie)

2.3. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Agencji, nastąpi aktywacja zamówienia w systemie. Po aktywacji zamówienia, na wskazany adres e-mail Klienta zostanie wysłany list ze szczegółowymi danymi dotyczącymi logowania w Panelu Klienta, gdzie dostępne będą wszystkie niezbędne opcje do realizacji usługi:

- możliwość przekazania Agencji logotypu;
- wybór tła, na jakim prezentowana będzie e-kartka;
- edycja tekstu z życzeniami widocznymi pod wybraną kartką;
- przykładowa wiadomość eml do pobrania;
- kod html do skopiowania i umieszczenia na stronie (opcja prezentacji e-kartki na swojej stronie www);
- weryfikacja danych fimowych.

2.4. W terminie do 7 dni od daty wpłynięcia należności na konto zostanie wystawiona faktura i wysłana mailem na podany podczas rejestracji adres poczty internetowej. Na życzenie wysyłamy również fakturę pocztą tradycyjną.

2.5. W terminie do 2 dni roboczych od aktywacji zamówienia, Klient przekaże Agencji logo swojej firmy. W terminie do 2 dni roboczych od przekazania logotypu firmowego, Agencja wykona usługę:
- wstawienie logo do wskazanej kartki;
- udostępnienie przykładowego pliku eml (wiadomość pocztowa);
- utworzenia odpowiedniej strony z unikalnym adresem www, gdzie prezentowana będzie e-kartka Klienta.

3. Prawa Autorskie

Agencja oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do oferowanych kartek i ma prawo do udzielania na nie licencji.

4. Licencja

4.1 W ramach uiszczonej przez Klienta opłaty (punkt 6) Agencja udzieli licencji niewyłącznej na korzystanie z e-kartki. Licencja ta jest ograniczona czasowo i wygasa 28-02-2019 roku. Po tym terminie Klientowi nie przysługują żadne prawa do wykorzystywania e-kartki w jakimkolwiek zakresie. Ograniczenia licencyjne nie dotyczą kartek VIDEO i kartek GADAJĄCYCH - na te kartki licencja jest bezterminowa.
4.2 Licencja niewyłączna obejmuje:
- personalizację e-kartki poprzez umieszczenie w niej logotypu Klienta
- wyświetlanie przez Klienta wybranej e-kartki w Internecie
- każda z e-kartek może zostać udostępniona i spersonalizowana wielu Klientom
4.2 Klient nie ma prawa do odsprzeaży e-kartki, bądź wykorzystywania e-kartki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

5. Usługa

W ramach uiszczonej opłaty Agencja:
- wstawi do e-kartki przekazane przez Klienta logo jego firmy;
- przygotuje przykładowy plik eml (plik wiadomości pocztowej);
- udostępni dostęp do Panelu Administracyjnego umożliwiajego Klientowi edycję kartki (wybór tła, wpisanie i edycja życzeń widocznych pod e-kartką, pobranie szablonu wiadomości poczty e-mail);
- w przypadku Kartek Animowanych (Adobe Flash) i Kartek Gier (Adobe Flash), udostępni do pobrania kod, umożlwiający umieszczenie e-kartki na własnej stronie internetowej;
- w przypadku Kartek Video i  Kartek Gadających udostępni do pobrania plik video w formacie mp4 z zamówiona kartką;
- udostępni miejsce na serwerze do publikacji e-kartki w ilości do 5 000 odsłon.

5. Logotyp

Klient wgrywa logotyp na serwer, za pośrednictwem Panelu Administracyjnego. 

Akceptowalne formaty plików:
- fla (Flash do wersji CS6)
- cdr (CorelDraw do wersji 9)
- ai (Adobe Illustrator do wersji CS6)
- fh, ft (FreeHand)
- wmf (Windows Metafile)
- png
- jpeg

6. Opłaty

Koszt licencji wraz z usługą jest jednorazowy. Wszystkie e-kartki moga być sprzedawane w przedsprzedaży w obniżonych cenach i w takim przypadku obowiązuje cena z dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

w ofercie KARTKI ANIMOWANE:

cena standardowa: 300,00 PLN

w ofercie KARTKI PUZZLE:

cena standardowa: 350,00 PLN

w ofercie KARTKI GIF:

cena standardowa: 250,00 PLN

w ofercie KARTKI GRY:

cena standardowa: 450,00 PLN

w ofercie KARTKI VIDEO:

cena standardowa: 450,00 PLN

 


7. Wyłączenie odpowiedzialności

Agencja nie ponosi odpowiedzialności, za nieumiejętne korzystanie z przekazanych materiałów. Odtworzenie "animowanej kartki Flash", lub "kartki gry" wymaga zainstalowania na komputerze adresata specjalnej wtyczki - Flash playera. Agencja nie odpowiada za ewentualny brak możliwości technicznych adresata do oglądnięcia e-kartki. Agencja oświadcza, że e-kartki są wolne od wirusów i nie zawierają żadnych programów mogących uszkodzić komputer.