Regulamin

Proces realizacji zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia dostępny on-line. W formularzu tym należy podać szczegółowe dane firmy, które posłużą do wystawienia faktury proforma, a w późniejszym etapie do wystawienia faktury.
W zamówieniu należy podać również nazwę zamawianej e-kartki.

2. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłana faktura proforma z terminem płatności 3 dni. Jeśli w terminie 4 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia i wystawienia faktury proforma, nie wpłynie należność na bankowe konto Agencji - zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Ważne: w tytule przelewu należy podać numer faktury proforma (który posłuży do identyfikacji klienta w systemie)

3. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Agencji, nastąpi aktywacja zamówienia w systemie. Po aktywacji zamówienia, na wskazany adres e-mail Klienta zostanie wysłany list ze szczegółowymi danymi dotyczącymi logowania w Panelu Klienta, gdzie dostępne będą wszystkie niezbędne opcje do realizacji usługi:

- możliwość przekazania Agencji logotypu;
- wybór tła, na jakim prezentowana będzie e-kartka;
- edycja tekstu z życzeniami widocznymi pod wybraną kartką;
- przykładowa wiadomość eml do pobrania;
- kod html do skopiowania i umieszczenia na stronie (opcja prezentacji e-kartki na swojej stronie www);
- weryfikacja danych fimowych.

4. W terminie do 7 dni od daty wpłynięcia należności na konto zostanie wystawiona faktura i wysłana pocztą elektroniczną na adres Klienta.

5. W terminie do 2 dni roboczych od aktywacji zamówienia, Klient przekaże Agencji logo swojej firmy. W terminie do 2 dni roboczych od przekazania logotypu firmowego, Agencja wykona usługę:
- wstawienie logo do wskazanej kartki;
- udostępnienie przykładowego pliku eml (wiadomość pocztowa);
- utworzenia odpowiedniej strony z unikalnym adresem www, gdzie prezentowana będzie e-kartka Klienta.

Regulamin

1. Definicje pojęć:
Klient - firma składająca zamówienie na świąteczną e-kartkę,
Agencja - BEUNIC Piotr Frączek, 37-100 Łańcut, ul. Romana Turka 4, NIP: 815-160-98-03, firma będąca właścicielem i udzielająca licencji na korzystanie z e-kartek,
e-kartka - animowana kartka świąteczna wykonana w technologii Adobe Flash,
licencja niewyłączna - licencja udzielona na korzystanie z e-kartki wielu Klientom.

2. Prawa Autorskie.
Agencja oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do oferowanych kartek i ma prawo do udzielania na nie licencji.

3. Licencja
3.1
W ramach uiszczonej przez Klienta opłaty (punkt 6) Agencja udzieli licencji niewyłącznej na korzystanie z e-kartki. Licencja ta jest ograniczona czasowo i wygasa 20-05-2018 roku. Po tym terminie Klientowi nie przysługują żadne prawa do wykorzystywania e-kartki w jakimkolwiek zakresie.
3.2 Licencja niewyłączna obejmuje:
- personalizację e-kartki poprzez umieszczenie w niej logotypu Klienta
- wyświetlanie przez Klienta wybranej e-kartki w Internecie
- każda z e-kartek może zostać udostępniona i spersonalizowana wielu Klientom
3.2 Klient nie ma prawa do odsprzeaży e-kartki, bądź wykorzystywania e-kartki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

4. Usługa.
W ramach uiszczonej opłaty Agencja:
- wstawi do e-kartki przekazane przez Klienta logo jego firmy;
- przygotuje przykładowy plik eml;
- udostępni Panel Administracyjny umożliwiający Klientowi edycję kartki (wybór tła, wpisanie i edycja życzeń widocznych pod e-kartką);
- udostępni miejsce na serwerze do publikacji e-kartki w ilości do 3 000 odsłon.

5. Logotyp.
Klient wgrywa logotyp na serwer, za pośrednictwem Panelu Administracyjnego. Logo musi być przekazane w formie wektorowej. Akceptowalne formaty plików:
- fla (Flash do wersji 7)
- cdr (CorelDraw do wersji 9)
- ai (Adobe Illustrator)
- fh, ft (FreeHand)
- wmf (Windows Metafile)

6. Opłaty.
Koszt licencji wraz z usługą jest jednorazowy. Wszystkie e-kartki moga być sprzedawane w przedsprzedaży w obniżonych cenach i w takim przypadku obowiązuje cena z dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

w ofercie KARTKI ANIMOWANE:

cena standardowa: 300,00 PLN

w ofercie KARTKI GRY:

cena standardowa: 450,00 PLN7. Wyłączenie odpowiedzialności.
Agencja nie ponosi odpowiedzialności, za nieumiejętne korzystanie z przekazanych materiałów. Odtworzenie e-kartki wymaga zainstalowania na komputerze adresata specjalnej wtyczki - Flash playera. Agencja nie odpowiada za ewentualny brak możliwości technicznych adresata do oglądnięcia e-kartki. Agencja oświadcza, że e-kartki są wolne od wirusów i nie zawierają żadnych programów mogących uszkodzić komputer. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku eksploatacji i wyświetlania e-kartek.
Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.